logo wiveco
home » over wiveco » disclaimer-cookies

Disclaimer & cookies

Disclaimer
Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Wiveco B.V. verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Wiveco B.V. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wiveco B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Copyright
Het auteursrecht van de op deze website gepubliceerde werken en informatie berust bij Wiveco B.V. dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Wiveco B.V. is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde informatie geheel of ten dele over te nemen. Wiveco B.V. staat niet in voor de juistheid van de informatie van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van deze informatie van derden. Het is wel toegestaan om pagina’s en afbeeldingen die op de website staan te delen op Social Media profielen, zolang er altijd een link naar de website van Wiveco B.V. staat vermeld.

Cookies
Wat zijn ‘cookies’? Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die een website overbrengt naar de vaste schijf van een bezoeker met daarin informatie over de gebruiker. Het gebruik van cookies tijdens een bezoek aan onze website is op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Door middel van cookies kunnen wij de interesses van onze bezoekers peilen en onze website verbeteren. Als een gebruiker een cookie weigert, kan hij/zij gewoon van onze site gebruik blijven maken.

Browsers
Deze website is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Internet Explorer 8.0 of hoger. Je browser dient Javascript enabled te zijn. Voor de optimale weergave van de website dient u een browser te gebruiken die HTML5 & CSS3 ondersteund.